Vítejte

Na těchto webových stránkách si můžete objednat vyhledání Vašeho rodokmenu 

a dozvědět se o Vašich předcích kdy a kde se narodili, kdy a kde byli pokřtěni, jakého

 byli náboženství, k jakému patřili panství nebo jestli byli svobodní, kde byli

 oddáni, jaké měli zaměstnání, kdy a kde zemřeli, na co zemřeli a kde jsou pohřbeni.