Archivní fondy

Archivní dokumenty České republiky. Inventář všech archivních fondů a sbírek

AHMP Praha

Matriky, sčítací operáty, židovské knihy a další archiválie hlavního města Prahy

NA Praha

Židovské matriky, knihy familiantů, Svobodnické knihy, Tereziánský katastr

SOA Praha

Matriky, sčítací operáty a další archiválie středočeského kraje

SOA Třeboň

Matriky, sčítací operáty a další archiválie jihočeského kraje

SOA Plzeň

Matriky, sčítací operáty a další archiválie západočeského kraje

SOA Hradec Králové

Matriky, sčítací operáty a další archiválie východočeského kraje

SOA Litoměřice

Matriky, sčítací operáty a další archiválie severočeského kraje

MZA Brno

Matriky, sčítací operáty a další archiválie jihomoravského kraje

ZA Opava

Matriky, sčítací operáty a další archiválie severomoravského kraje

VÚA Praha

Vojenské matriky, databáze padlých, kartotéky, databáze legionářů

Pobytové přihlášky Plzně

Pobytové přihlášky 1898-1921 a další archiválie města Plzně

AM Brno

Sčítací operáty města Brna z let 1850, 1857, 1870, 1880, 1890, 1900

AMO Ostrava

Sčítací operáty města Ostravy z let 1900-1921 a další archiválie

SOkA Mělník

Sčítací operáty města Mělník z let 1900-1921 s vyhledáváním

ÚAZK

Indikační skici, císařské otisky, staré pozemkové katastry, staré mapy

MKP

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím v roce 1938

NA Praha

Pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství z let 1850-1914

Svobodníci

Soupisy svobodníků, jejich správa, práva a povinnosti

Vodní mlýny

Databáze vodních mlýnů České republiky a jejich historie

Kde jsme

Databáze jmen a příjmení v České republice k roku 2017

Holocaust

Databáze Židů deportovaných z českých zemí a vězňů terezínského ghetta

Translokační plány

Plány židovských obydlí v zemích koruny České v letech 1727-1728

Soupisy Židů

Soupisy Židů v Čechách z let 1723-1811 ke stažení v pdf

Knihy o Židech

Rakouské, české a moravské židovské historické knihy ke stažení v pdf

Kešet

Databázi českých a moravských židovských hřbitovů

Židovské muzeum

Archiv jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a Moravy

Historie matrik

Vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých v českých zemích

ČGHSP

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Univerzita Karlova

Seznam studentů pražských univerzit z let 1882–1945., matriky doktorů

Obce na Podkarpatské Rusi

Seznam obcí a úřadů na Podkarpatské Rusi. České a maďarské názvy obcí

Podkarpatská Rus

Sčítací operáty Podkarpatského území Československa z roku 1921

Volyňští Češi

Databáze volyňských obyvatel, mapy obcí, a další informace

Ukrajinští obyvatelé

Databáze ukrajinských obyvatel narozených v letech 1650 až 1920

Matricula

Matriky z Rakouska, Bosny a H., Německa, Itálie, Lucemburska, Srbska a Slovinska

Přístav Brémy

Seznamy emigrantů z přístavu v Brémách z let 1920-1939

Vídeňské židovské matriky

Židovské matriky z Vídně z let 1784-1911

Vídeňské pobytové přihlášky

Karty obyvatel pro jednotlivé obyvatele Vídně z let 1850-1896

Vídeňké ulice

Původní a dnešní názvy náměstí a ulic Vídně

Metryki

Digitalizované matriky ze všech polských vojvodství

JRI

Databáze židovského obyvatelstva Polska a dokumentů této komunity

Sčítacie hárky

Digitalizované Sčítací operáty Slovenska z let 1930, 1939 a 1940

Slovenské matriky

Digitalizovan Slovenské matriky z let 1592-1935 na Familysearch

Family Search

Největší sbírka zdarma dostupných genealogických záznamů

Ellis Island

Inventore veritatis et quasi architecto beatae

Přístav New York

Databáze cestujících imigračního střediska na ostrově Ellis Island v New Yorku

Přístav Baltimore

Seznamy cestujících z přístavu Baltimore z let 1820-1948 na Familysearch

Find a Grave

Online databáze hřbitovních záznamů z celého světa.

Billion Graves

Online databáze hřbitovních záznamů z celého světa

Billion Graves Index

Index databáze hřbitovních záznamů z celého světa. na Familysearch

Geni

Online osobní databáze rodokmenů z celého světa

Myheritage

Online osobní databáze rodokmenů z celého světa

Ancestor

Online osobní databáze rodokmenů z celého světa

National archives

Národní archivní katalog Spojených států amerických